اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/21
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 12,377 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 12,364 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 32,264,490,029,748 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 12,364 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 12,212 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 12,377 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,609,686,231

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/01/20

مدیر صندوق:

شركت سبد گردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمودگان

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

ارشاد آخوند دزفولي، سيد وحيد شالباف يزدي، حامد كريمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان