هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله یاقوت آگاه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه‌های تأسیس ندارد.
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با اراية مدارك مثبته با تأیید متولی صندوق.
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3در هزار از ارزش روزانۀ اوراق بهـادار بـا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری.
4 کارمزد بازارگردان سالانه 3 در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق.
5 کارمزد متولی سالانه 15در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 150میلیون ریال؛ و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود .
6 کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت 150 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
7 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل یک در هزار ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه مي‌باشد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
9 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
10 هزینه سپرده¬گذاری واحدهای سرمایه¬گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
11 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده