امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله یاقوت آگاه در تاریخ 1398/10/11 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 11 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري یاقوت آگاه مورخ 1399/10/13
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري ياقوت آگاه مورخ 1399/07/14 درخصوص افزایش سقف هزینه های صندوق
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري ياقوت آگاه مورخ 1399/06/22 درخصوص تصویب نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري ياقوت آگاه مورخ 1399/07/06 درخصوص افزایش سقف واحدهای صندوق
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري ياقوت آگاه مورخ 1399/05/26 درخصوص افزایش سقف واحدهای صندوق
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري ياقوت آگاه مورخ 1399/05/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/24