ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، خ بهشتی، خ قائم مقام فراهانی، خ میرزاحسنی، پلاک 11، ط 5 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران، خ بهشتی، خ قائم مقام فراهانی، خ میرزاحسنی، پلاک 11، ط 5 88106106